Přihláška ke studiu

Fakulta tělesné výchovy a sportu přijímá pouze elektronickou přihlášku.

Elektronický formulář najdete ZDE

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: 590,– Kč


Banka: Komerční banka Praha 6

Číslo účtu: 43-9685580247/0100

IBAN: CZ2301000000439685580247

SWIFT (BIC)

KOMBCZ PPXXX

Variabilní symbol: po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód -  ID elektronické přihlášky


Pokud variabilní symbol není uveden, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce!


Platba je možná pouze platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu.


Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.Přihlášku je nutné v elektronickém systému odeslat i se stanovenými přílohami a uhradit poplatek do 23:59:59 dne 28. 2. 2017. Po vyplnění je přihlášku nezbytné odeslat (kliknutím na tlačítko „odeslat“), jinak není platná. Přihláška se netiskne a nezasílá poštou.


Stanovené přílohy:

1. POVINNÉ - Potvrzení sportovního či tělovýchovného lékaře, že je uchazeč „schopen studia na UK FTVS“. Toto potvrzení nelze nahradit dokladem od dorostového či jiného lékaře specialisty. Z potvrzení musí být zřejmé, že se jedná o sportovního či tělovýchovného lékaře. Lékařská prohlídka musí být platná po celou dobu přijímacího řízení, tzn. od zaslání přihlášky až do 26. 6. 2017 včetně.

Potvrzení sportovního nebo tělovýchovného lékaře

nebo

Prohlášení aktivních studentů FTVS v ak. roce 2016/2017 - prohlídka od sportovního lékaře odevzdaná na studijním oddělení


2. NEPOVINNÉ - Uchazeči se speciálními potřebami mohou požádat o modifikaci písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá jako příloha přihlášky a její součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.

Žádost o modifikaci písemných zkoušek


3. NEPOVINNÉ - Uchazeči se speciálními potřebami o studium bakalářského studijního oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami mohou požádat o modifikaci talentových přijímacích zkoušek a písemných přijímacích zkoušek. Žádost se zasílá jako příloha přihlášky a její součástí je lékařská zpráva od odborně způsobilého lékaře.

Žádost o modifikaci talentových zkoušek - pouze pro uchazeče Bc. studijního oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami


Další informace k přihlášce:

1. K přihlášce se nepřikládá maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom ani jiné materiály.


2. Pokud se uchazeč hlásí na více než jeden obor, je třeba vyplnit a elektronicky „odeslat“ odpovídající počet přihlášek. Každá přihláška musí obsahovat potvrzení od sportovního či tělovýchovného lékaře.


3. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn, neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy nebo není-li doloženo, že přihláška byla řádně uhrazena, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, přijímací řízení bude zastaveno. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením se nevrací.


Poslední změna: 5. květen 2017 14:24 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 000035-0085332011/0100


Fakturační údajeTelefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVSJak k nám


Virtuální prohlídka FTVS