• Aktuality

Aktuality


19. května 2018

Kurzy kompenzačních cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I a IIKompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I


Leták ke stažení zde

Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi II


Leták ke stažení zde

Fakulta tělesné výchovy a sportu zve trenéry dětí a mládeže, učitele TV a rodiče sportujících dětí a mládeže na seminář

„Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I“.

Kurz bude rozdělen na tři výukové bloky – teoretickou, diagnostickou a praktickou část. Teoretická část vysvětluje, kdy je vhodné u dětí a mládeže zařadit kompenzační cvičení, nejčastěji přetížené oblasti pohybového systému, cíle kompenzačního cvičení a posturální odchylky pohybového systému včetně jejich ovlivnění pomocí kompenzačního cvičení. Diagnostická část stručně charakterizuje posturální

odchylky v oblasti páteře (držení těla), dolních a horních končetin a chybné pohybové stereotypy. Praktická část bude

představovat ukázky cviků s důrazem na optimální pohybové funkce. Účastníci si vyzkouší příklady cviků prováděných

v několika cvičebních polohách.

Cílem semináře je naučit se zvolit vhodné kompenzační cvičení u dětí a mládeže v rámci tréninkového procesu za účelem dosažení vyšší sportovní výkonnosti.


Termín: 18. - 19. 5. 2018

Rozsah: 15 hodin

Výstup: Osvědčení o absolvování

Fakulta tělesné výchovy a sportu zve trenéry dětí a mládeže, učitele TV a rodiče sportujících dětí a mládeže na navazující seminář „Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi II“. Podmínkou je absolvování semináře „Kompenzační cvičení u dětí a mládeže ve sportovní praxi I“. Seminář bude zaměřen pouze na praktickou část. Ta bude rozdělena na výukové bloky, kde budou představeny ukázky cviků s důrazem na optimální pohybové funkce s využitím cvičebních pomůcek. Účastníci si vyzkouší příklady cviků prováděných v několika cvičebních polohách s využitím Bosu, velkého míče, overballu, TheraBandu a tyče. Cílem semináře je naučit se zvolit vhodné kompenzační cvičení u dětí a mládeže s využitím nejrůznějších cvičebních pomůcek v rámci tréninkového procesu za účelem dosažení vyšší sportovní výkonnosti.Termín: 23. 6. 2018

Rozsah: 8 hodin

Výstup: Osvědčení o absolvování

Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS