Bakalářské studium


Studijní program

Studijní obor

Forma studia

Tělesná výchova a sport

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk a literatura

Prezenční

Tělesná výchova a sport

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Geografie se zaměřením na vzdělávání

Prezenční

Tělesná výchova a sport

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Geologie se zaměřením na vzdělávání

Prezenční

Tělesná výchova a sport

Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání - Matematika se zaměřením na vzdělávání

Prezenční

Tělesná výchova a sport

Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání

Prezenční

Tělesná výchova a sport

Tělesná výchova a sport

Prezenční

Tělesná výchova a sport

Tělesná výchova a sport

Kombinovaná

Tělesná výchova a sport

Vojenská tělovýchova

Prezenční

Tělesná výchova a sport

Vojenská tělovýchova

Kombinovaná

Tělesná výchova a sport

Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

Prezenční

Tělesná výchova a sport

Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami

Kombinovaná

Tělesná výchova a sport

Management tělesné výchovy a sportu

Prezenční

Specializace ve zdravotnictví

Fyzioterapie

Prezenční

Specializace ve zdravotnictví

Ortotik-protetik

Kombinovaná


Poslední změna: 24. leden 2018 12:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS
Jak k nám


Virtuální prohlídka FTVS