• News

News


7 January 2019

Návštěva prof. Jørgena Jensena 2. – 7. ledna 2019


V rámci iniciativy Fondu pro bilaterální vztahy financovaného z Fondů EHP a Norska byla ve dnech 2. – 7. ledna 2019 uskutečněna návštěva prof. Jørgena Jensena z Norwegian School of Sport Sciences (NSSS) v Oslu. Účelem iniciativy bylo prohloubení spolupráce v oblasti výzkumu biologických aspektů pohybu.


Dokumentace: Communication and Design Manual EEA and Norway Grants 2014-2021


V průběhu návštěvy v Praze proběhlo několik pracovně-diskusních setkání s výzkumnými i projektovými pracovníky UK FTVS, kteří s prof. Jensenem projednávali podmínky pro rozšíření spolupráce s NSSS za účelem přípravy společného projektového záměru v rámci plánované výzvy programu KAPPA pro podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.


Your opinion
Contact

Faculty of Physical Education and Sport

Charles University

José Martího 31

Prague 6, 162 52

Czech RepublicData Box ID: piyj9b4

Reg. No.: 00216208 

VAT No.: CZ00216208

Map