• Aktuality

Aktuality


10. dubna 2018

Pohyb ve vývoji jedince

Vážení kolegové,


Dovolujeme si Vás pozvat na 9. ročník Mezinárodní konference psychomotoriky, která se bude konat 10. – 11. dubna 2018 v Ústí nad Labem. Letošním tématem konference je “Pohyb ve vývoji jedince”.


Myšlenka propojení pohybu a duševního zdraví má v Evropě mnohaletou tradici, ovšem stále je potřeba ji rozvíjet a šířit. Naším cílem je:

 • prohlubovat povědomí o pozitivních efektech přirozeného pohybu na psychiku i tělo jedince v oblasti výchovy a vzdělávání, v oblasti psychiatrie i osobnostního rozvoje.

 • šířit základní myšlenky psychomotoriky dle EFP (Evropské Fórum Psychomotoriky),

 • inspirovat a podporovat účastníky v jejich práci a sebe-rozvoji,

 • připravit půdu a prostor pro vzájemné sdílení zkušeností, zážitků v oblasti profesního i osobnostního rozvoje.


Jako hlavní zahraniční hosté zde vystoupí prof. Kallia Trouli (Krétská Univerzita, Řecko), Geir Haakstad, Ruben Werpelstad (Oslo, Norsko) a Mary-Anne Paterson (Velká Británie). Mezi českými kapacitami v oboru zde budeme moci přivítat doc. Hanku Dvořákovou (PF Univerzita Karlova Praha) a doc. Bělu Hátlovou (UJEP Ústí nad Labem).


Součástí konference budou přednášky a praktické prožitkové workshopy pro studenty společenských, tělovýchovných i lékařských oborů, fyzioterapeuty, pedagogické pracovníky, odborníky i širokou veřejnost. Konference je součástí celoživotního vzdělávání v oboru „klinický psycholog“. Jako každý rok se na Vás budeme těšit na půdě Katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.


Registrovat se můžete do 21.3.2018 na stránkách www.psychomot.cz.


Za tým organizátorů,

Mgr. Tereza Louková, Ph.D.


Program 2018

Můžete se těšit na přednášky a workshopy pod vedením tuzemských i zahraničních lektorů.


Oblast výchovy a vzdělávání

 • Trouli Kallia (Kréta) – Psychomotorika na Krétě. Psychomotorický vývoj ručního psaní u dětí předškolního věku. (přednáška + workshop)

 • Dvořáková Hana – Psychomotorika jako prostředek rozvíjení předškolního dítěte a naplňování Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. (přednáška + workshop)

 • Louková Tereza – Vliv psychomotorických aktivit na pozornost dětí mladšího školního věku. (přednáška + workshop)

 • Hajná Renata – Psychomotorika u dětí s psychiatrickou diagnózou. (workshop)


Oblast psychiatrie

 • Hátlová Běla (ČR) – Co podporuje lidi s duševními problémy k účasti na aktivitách společenského života? Jak je tím zvýšena kvalita jejich života? (přednáška)

 • Haakstad Geir, Werpelstad Ruben (Norsko) – Pohybová aktivita u jedinců se závislostí a psychiatrickým onemocněním. (přednáška)

 • Wedlichová Iva (ČR) – Metoda Barvy života ve výzkumu PsychPAT. (přednáška)


Oblast osobnostního rozvoje

 • Paterson Mary – Anne – Arts workshop “Temperament a jeho role v našem životě” (workshop)

 • Papajiková Mirka – Taneční workshop “Kdo jsem?” (workshop)

 • Karel David – Mindfullness. (přednáška + workshop)

 • Dlabal Martin – Metoda kotvení jako motivační nástroj k pohybové aktivitě. (workshop)

 • Heřmanová Vladislava, Semerádová Lenka – Reflexe pohybových aktivit u seniorů U3V. (přednáška + workshop)


Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS