• Aktuality

Aktuality


30. června 2018

Mezinárodní vědecká konference

Disportare 2018


English versionDatum konference:

11. – 12. 10. 2018

Místo konání: KTVS Na Sádkách 2/1, 370 05 České Budějovice

Sekce konference

  • Pedagogika sportu a sportovní trénink

  • Zdravotní aspekty tělesné výchovy a sportu

  • Humanitní vědy ve sportu

  • Postery


Oficiální jazyk konference

  • Čeština

  • Slovenština

  • Angličtina


Formy prezentací

  • Referát, max. 10 min. + 5 min. diskuse

  • Poster


Konferenční poplatek

Konferenční poplatek činí 1000,- Kč/ 40 € (v ceně Flash disk s abstrakty všech příspěvků, oběd, občerstvení během konference, společenský večer). Poplatek je nutné uhradit do 30. 6. 2018 na účet č. 104725778/0300, variabilní symbol 1303, do účelu platby uvést jméno a příjmení. Kopii dokladu o zaplacení zaslat na e-mail:


Vědecký výbor konference posoudí zaslané příspěvky a autorům vybraných příspěvků bude nabídnuto publikování v recenzovaném odborném časopise Studia Kinanthropologica.


Ubytování pro zájemce: potvrdit v příloze zde (není součástí konferenčního příspěvku)


Deadline přihlášky: 30. 6. 2018 na e-mailové adrese: - přihláška ke stažení zde

Deadline příspěvky: 31. 8. 2018 na e-mailové adrese:


Za organizační výbor:

PhDr. Vlasta Kursová, Ph.D.

KTVS PF JU, Na Sádkách 2/1, 370 12 České Budějovice

tel. +420 387 773 177

e-mail: ,


Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS