Univerzita Karlova v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu

Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu
Oddělení psychologie

vedoucí oddělení:
prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.

sekretářka:
Hana Kohoutová

profesor:
prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.

odborná asistentka:
PhDr. Eva Chalupová (Tomešová), Ph.D. - externí spolupracovnice

asistentky:
Mgr. Ivana Harbichová
Mgr. Veronika Baláková

interní doktorandi:
Mgr. Ivana Harbichová
Mgr. Pavol Šiška
externí doktorandi:
Mgr. Lukáš Dastlík
PaedDr. Tomáš Miler

Na začátek stránky© 2008, vytvořil webmaster, poslední aktualizace 2012-5-31 9:58:48