10. Studium dokumentů  (Sekundární analýza dat)

 

10.1. Typy dokumentů:

10.2. Operace s dokumenty

10.3. Obory použití studia dokumentů

10.3.1. Přednosti studia dokumentů

10.3.2. Nevýhody studia dokumentů

10.4. Sekundární analýza

10.4.1. Zdroje dat pro sekundární analýzu

10.4.2. Výhody sekundární analýzy

10.4.3. Nevýhody sekundární analýzy

10.5. Analýza osobních dokumentů

10.5.1. Osobní dokumenty jako zdroj dat

10.5.2. Klasické studie osobních dokumentů

10.6. Obsahová analýza

10.6.1. Postup obsahové analýzy

 

10.1. Typy dokumentů:

 

1. osobní dokumenty vytvořené z iniciativy autora:

zpravidla vypovídá o svých zážitcích, názorech, postojích a pod.; náleží sem dopisy, diáře, autobiografie, zprávy před sebevraždou, přiznání nebo doznání;

2. úřední dokumenty, které vznikly se záměrem shromáždit určitý soubor údajů; např. statistiky, úřední výkazy, soudní akta;

3. tištěné a další materiály hromadného předávání informací (noviny, časopisy, knihy, fotografie, filmy, videozáznamy a některé výtvory materiální kultury);

Všechny dokumenty je možno dále rozdělit podle toho, kdo je zaznamenal na:

A) původní (které zaznamenal očitý svědek);

B) druhotné (které zaznamenal někdo jiný, kdo mluvil se svědkem, četl jeho původní záznam a pod.).