• Uchazeči
  • Harmonogram přijímacího řízení

Harmonogram přijímacího řízení


Den otevřených dveří: 20. 1. 2017


Termín podání přihlášky: do 28. 2. 2017


Talentové zkoušky z tělesné výchovy:

Řádný termín: 22. a 23. 4. 2017

Náhradní termín: 13. a 14. 5. 2017


Talentová zkouška zjišťující předpoklady pro speciální tělesnou přípravu

pouze pro bakalářský studijní obor Vojenská tělovýchova:

Řádný termín: 24. 4. 2017

Náhradní termín: 15. 5. 2017


Písemné zkoušky:

Řádný termín: 5. - 9. 6. 2017 Bc. studijní obory nav. Mgr. studijní obory

Partnerské fakulty Bc. studijní obory Partnerské fakulty nav. Mgr. studijní obory

Náhradní termín: 23. - 26. 6. 2017 Bc. studijní obory nav.Mgr.studijní obory

Partnerské fakulty Bc. studijní obory Partnerské fakulty nav. Mgr. studijní obory


Termíny písemných zkoušek na partnerských fakultách (bakalářské studijní obory Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, navazující magisterské obory Učitelství pro střední školy – tělesná výchova (dvouoborové)) se nemusí shodovat s termíny na UK FTVS viz webové odkazy partnerských fakult:


UK Filozofická fakulta

UK Přírodovědecká fakulta

UK Matematicko-fyzikální fakulta


Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkanka uchazeči, který o to písemně požádá do stanoveného dne konání zkoušky v řádném termínu, a to v případě, jestliže se uchazeč nemůže zúčastnit zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních.


V případě onemocnění v den písemných nebo talentových zkoušek musí uchazeč žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením doručit na studijní oddělení fakulty do dvou pracovních dnů po řádném termínu písemných nebo talentových zkoušek. Pokud uchazeč zasílá lékařské potvrzení a žádost poštou, je třeba je zaslat doporučeně. Dvoudenní lhůta je zachována i v případě, že bylo potvrzení poslední den lhůty podáno na poště. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkanka tuto lhůtu prominout.


V případě přerušení přijímací zkoušky nebo její části z důvodu zranění či zdravotní indispozice v průběhu talentových zkoušek musí uchazeč kontaktovat předlékařskou službu na sportovišti, která je povinna provést záznam o zranění. Žádost o náhradní termín s lékařským potvrzením musí uchazeč doručit na studijní oddělení fakulty do dvou pracovních dnů po řádném termínu talentových přijímacích zkoušek.  Dvoudenní lhůta je zachována i v případě, že bylo potvrzení poslední den lhůty podáno na poště. Ve výjimečných a řádně zdůvodněných případech může děkanka tuto lhůtu prominout.


V náhradním termínu absolvuje uchazeč pouze ty talentové přijímací zkoušky, které nedokončil nebo přerušil. Ostatní absolvované talentové přijímací zkoušky se mu započítávají.


Důvodem k povolení náhradního termínu není účast uchazeče na jiné přijímací zkoušce dle přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Řádu přijímacího řízení. Řádné studium v zahraničí, které je přípravou ke studiu na vysoké škole, je vždy důvodem k povolení náhradního termínu.


Další náhradní termín se nepřipouští.


Formuláře ke stažení:

Žádost o náhradní termín talentových zkoušek

Žádost o náhradní termín písemných přijímacích zkoušekPoslední změna: 23. květen 2017 11:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 000035-0085332011/0100


Fakturační údajeTelefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVSJak k nám


Virtuální prohlídka FTVS