Druhé nejvyšší trenérské vzdělání (licence B, eventuelně 2. trenérská třída

Trenérská škola – licence B

Kurz opravňující k získání živnostenského listu.

Školení trenérů licence B je organizováno v rozsahu 150 hodin ( pro nematuranty + 50 hod. )

Přihlášky a podmínky pro přijetí ke studiu

  • Přihlášky přijímáme prostřednictvím sportovních svazů, či spolků v ČR, který musí potvrdit účast na základě dohody o spolupráci.

  • Úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou.

  • Nematuranti musí absolvovovat všeobecně vzdělávací kurz.

  • Třetí nejvyšší trenérská kvalifikace příslušného sportovního svazu či spolku a jejich doporučení.


Vědecký základ sportovního tréninku ( obecná část )

50 hod. zajišťuje UK FTVS

Koná se 2x ročně. Přihlášky vždy do 15. 1. ( jarní termín ) nebo 15. 8. ( podzimní termín )

Cena kurzu: 3 800.- Kč


Specializace ( termín dle dispozic příslušného svazu )

100 hod. zajišťují jednotlivé sportovní svazy

Cena této části kurzu dle svazových pokynů.


Všeobecně vzdělávací kurz pro uchazeče bez maturity

50 hod.zajišťuje UK FTVS

Koná se 1x ročně.

Cena kurzu: 4 000.- Kč

Závěrečné zkoušky

Test, ústní zkouška, praktická zkouška a závěrečná práce ze specializace

Test ze všeobecně vzdělávacího základu ( nematuranti )

Pokyny k závěrečné práci

Všechny části musí být ukončeny do dvou let od zahájení studia!Úspěšní absolventi získají osvědčení, které je opravňuje k získání živnostenského listu a přiznání trenéra licence B – II. Třídy

Ubytování je možno domluvit na hostelu UK FTVS ( tel. 220 172 164 ). Počet míst je omezen.

  • Termíny jarních kurzů: 17. – 19. 2. 2017 a 24. – 26. 2. 2017

  • Přihláška


Bližší informace:

PaedDr. Lada Novotná

220 172 250

E-mail:


Mgr. Jiří Ammer

220 172 191

E-mail:


Poslední změna: 10. únor 2017 12:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 000035-0085332011/0100


Fakturační údajeTelefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVSJak k nám


Virtuální prohlídka FTVS